Gau un Griis
Français
Allemand
Oui, je parle Platt !
Yo, Eich schwätze Platt !
Oui, je parle Platt !
Yo, Eich schwätze Platt !
Oui, je parle Platt !
Yo, Eich schwätze Platt !
Oui, je parle Platt !
Yo, Eich schwätze Platt !
Oui, je parle Platt !
Yo, Eich schwätze Platt !
                   

Ohlgen

Bienvenue à la salle des fêtes d'Alzing pour une après-midi mémorable placée sous le signe de la convivialité et de la tradition ! Cet événement unique a transporté les participants au cœur de notre riche culture, en mettant à l'honneur la musique traditionnelle et les contes en platt, notre langue bien-aimée.

L'après-midi a débuté avec une ambiance chaleureuse alors que les portes de la salle des fêtes s'ouvraient pour accueillir les habitants d'Alzing et des environs. Les rires et les salutations résonnaient, créant une atmosphère de joyeuse anticipation.

La scène a rapidement pris vie avec les mélodies envoûtantes de la musique traditionnelle platt, interprétée par des musiciens locaux talentueux. Les instruments résonnaient dans la salle, invitant les spectateurs à se laisser emporter par le rythme entraînant.

Après cette première partie musicale enjouée, l'atmosphère s'est adoucie pour laisser place aux conteurs de notre région. Installés autour d'un feu imaginaire, ils ont captivé l'audience avec des récits transmis de génération en génération en platt. Les légendes locales prenaient vie, transportant les auditeurs dans un monde où les traditions et les mystères étaient étroitement liés.

Les histoires, empreintes de sagesse et de malice, ont suscité des éclats de rire et des moments de réflexion. Les conteurs ont su captiver leur public, jonglant habilement avec les expressions et les nuances de la langue platt pour créer une expérience authentique et mémorable.

En résumé, cette après-midi à la salle des fêtes d'Alzing a été une célébration vivante de notre culture platt, où la musique et les histoires ont uni les générations, créant des souvenirs qui resteront gravés dans les cœurs. Cet événement a démontré la force et la beauté de notre héritage culturel, tout en renforçant les liens qui nous unissent en tant que communauté.

Wëllkomm am Festzaal venn Alzing fir eng onvergiesslech Nomëtten, déi ënnert dem Zeichen vun der Gemittlechkeet an der Traditioun stinn.

Dëse eenzege Owend huet de Teilnämmer matgeholl an d'r räich Kultur vun eisem Duerf, wou d'Traditioun vun der traditioneller Musek an den Erzielen op Platt mat Freed an Erënst hervurgehuewen goufen.

De Nomëtten huet ugefaang mat enger waarm Ambiance, wa wei d'Dier vun der Sall opgaangen sinn, fir d'Bewunner vu Alzing a vun der Ëmgéigend wëllkomm ze heeschen. D'Gelächter an d'Begréissungen hunn de Raum mat enger fréiwerdener Stëmmung erfüllt.

D'Scène huet sech séier mat den betëhrleche Mellodeen vun der traditioneller Musek op Platt, gespillt vun talentéierten lokal Musesiker, beleift gemaach. D'Traditionell Instrumenter hunn de Raum erfëllt, an d'Zuschauer invitéiert, sech vum anziehende Rhythmus fortreiwen ze loossen.

No dësem fréiege musikalesche Ufank huet sech d'Atmosphär erofgemeet fir de Raum fir d'Geschichteverzeller vun eiser Regioun fräizemaachen. Um enger imaginärer Feierplaz gesat, hunn si d'Zuschauer mat Geschichten, déi vun Generatioun zu Generatioun op Platt weiderginn ginn, faszinéiert. D'Landeslegenden sinn zu Liewen erwacht, an hunn d'Ëmstänn an eng Welt vun Traditiounen an Geheimnesser iwwerdroe.

D'Geschichten, voll vun Wäisheet a Spillerei, hunn Gelächter an Denken ausgeléist. D'Erzieler hunn hir Zielgrupp mat enger flotter Handhabung vun Ausdrock an der platt Sprooch an d'Welt vun de Legenden entfouert, fir eng autentesch a gedenkwaardeg Erfaarung ze schafen.

Zesummengefaasst, war dësen Nomëtten an der Sall vun Alzing eng lieweg Feier vun eiser platter Kultur, wou Musek an Erzieler d'Generatiounen zesummebruecht hunn an Erënnerungen geschaf hunn, déi am Häerz bliwweren. Dës Veranstaltung huet d'Schaffung an d'Schéisser vun eisem kulturelle Erfgutt verdeedegt, an de Banden, déi eis als Gemeinschaft verbonne sinn, gestäerkt.


Kalenner

Dénschdach, 27 Fébruar 2024

Bild em Mond... Image du mois

Prix Claude Vigée à Armand Bemer

Prix Claude Vigée à Armand Bemer (Prix Claude Vigée à Armand Bemer)

Wat és loss... Evènements

Spréchwort... Dicton

"Beim Heiraten muss ma de Aen zoumachen; se ginn später von selwer op."

Spétzname... Sobriquet

Hëlsbich ( Hëlbicher Binnesen - oder Mueten)
 Hëlbicher Binnesen - oder Mueten

Fénnen us of Fratzbuch
Gehn us noo of Twitter
Ohne Wuertzeln és nii keen Baam gewasst !